قوانین

قوانین و شرایط ثبت نام در سامانه یابنده ۱۲۳ ویژه اشیای گمشده و مفقودی:

۱. رعایت احترام متقابل هنگام ارتباط با یابنده الزامی است و در صورت مشاهده صحبت های خارج از عرف، مدیر سایت اجازه بلاک کردن شخص خاطی را دارد.

۲. در صورت مشاهده هرگونه سوء استفاده مدیر سایت اجازه بلاک و یا حذف دائمی کاربر خاطی را دارد.

۳. درج اطلاعات غلط چه برای موارد گم شده و چه موارد یافته شده بر عهده کاربر بوده و سایت یابنده ۱۲۳ مسئولیتی در این قبال ندارد.

۴. هزینه کسر شده جهت ارتباط با یابنده های احتمالی با رضایت گم کننده و با علم به اینکه احتمال دارد مورد گم شده مربوط به وی باشد یا نباشد صورت می پذیرد.

۵. در صورت بروز مشکل در پرداخت و یا کسر مبلغ بیش از حد اعلام شده سایت مسئول رسیدگی می باشد.

۶. تحویل اشیا گمشده در اشخاص اشتباه (اشخاص غیرمالک) بر عهده کاربر می باشد و سایت یابنده ۱۲۳ نظارتی بر این موضوع ندارد.